Mjesečni arhivi: svibanj 2015.

Licenciranje i registracija

Poštovani vlasnici i treneri ovdje možete preuzeti obrasce za licenciranje i registracije u PDF obliku.

1. LICENCA ZA KONJA
2. LICENCA ZA TRENERA
2.1. Popis konja u treningu
3. LICENCA ZA JAHAČA
4. LICENCA ZA VLASNIKA BOJA DRESA
4.1. Shema izgleda dresa
4.2. Popis konja pod bojama dresa

Zahtjev za izdavanje RCN certifikata 2015

Sve zahtjeve dostaviti putem preporučene poštanske pošiljke na adresu:
Hrvatski galopski savez
Radoslava Cimermana 5 – HR, Zagreb 10000

Kontakt e-mail: secretary.crogallop@gmail.com