Slaven Jovanović, Srbija

Dužni smo Vas obavijestiti kako je dana 28.07.2015. godine prestala važiti zabrana jahanja u roku od 1 (jedne) godine za jahača Slavena Jovanovića iz Srbije koja je na snazi bila aktivna od 28.07.2014. godine.

tajnik Saveza
Marko Blažević