Mjesečni arhivi: kolovoz 2015.

MP RH – Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa

Hrvatski galopski savez, dana 19. kolovoza 2015. godine elektronskim putem zaprimio je od Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske (Klasa: 320-08/14-01/17, Ur.broj: 525-07/1372-15-34 od 18. kolovoza 2015. godine) Obavijest o Odluci Vlade Republike Hrvatske o donošenju Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Vlada Republike Hrvatske aktom, Klasa: 022-03/15-04/323, Ur.broj: 50301-05/25-15-2, na sjednici održanoj 30. srpnja 2015. godine, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede (Klasa: 320-08/1401/17, Ur.broj: 525-07/1183-15-29 od 29. srpnja 2015. godine) donijela Odluku o donošenju Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Sukladno predmetnom programu, u svrhu provedbe, osnovat će se Povjerenstvo za izradu Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine.