RH Ministarstvo financija – Uputa za izradu i predaju

Dana 16. listopada 2015. godine zaprimili smo od Ministarstva financija RH, Uputu za izradu i predaju financijskog izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2015. godine.

S poštovanjem,

tajnik Saveza
Marko Blažević

Uputa u prilogu:
Ministarstvo financija – Uputa za izradu i pripremu financijskog izvještaja neprofitnih organizacija