Pedagoški standardi i normativi rada trenera u sportu

Poštovani, dužni smo Vas obavijestiti da će se predstavljanje studije pod nazivom ”Pedagoški standardi i normativi rada trenera u sportu” održati u četvrtak, 05. studenog 2015. godine u 11:00 sati, dvorana Sportskog saveza Grada Zagreba, etaža -1, Savska cesta 137.

Radi se o ediciji koja je stvorila pretpostavke za definiranje poslova i zadataka sportskih trenera u Zagrebačkom sportu kada su zaposleni u punom radnom vremenu, te će se s time povezano omogućiti i procjena učinkovitosti trenera i objektivna valorizacija njihova rada.

Glavni zadaci studije su bili definiranje:

  • osnovnih pokazatelja o statusu trenera u Zagrebačkom sportu
  • definiranje konkretnih poslova zaduženja u trenerskom poslu
  • utvrđivanje broja sati za definiranje trenerskih poslova i zaduženja u godišnjem i tjednom radnom opterećenju
  • definiranje broja sati koje trener provodi u neposrednom radu sa sportašima, te broja drugih sati opterećenja (trenerskih poslova) koje je potrebno provesti da bi se ispunila trenerska norma (puno radno vrijeme)
  • utvrđivanje minimalnog – maksimalnog broja sportaša u treningu u odnosu na dobnu kategoriju, razinu kvalitete sportaša i sl.
  • utvrđivanje referentnog intervala punog radnog opterećenja i maksimalnog radnog opterećenja trenera na godišnjoj razini

Posebno je naglašena potreba za prepoznavanjem, vrednovanjem i svojevrsnom katalogizacijom trenerskih poslova i zaduženja kao i njihovo što preciznije definiranje što će rezultirati jednoznačnim opisom sportskog trenera i jasnim prikazom njegovih poslova i zaduženja.

Za potrebe studije anketirano je preko 750 Zagrebačkih trenera, a u izradu studije bili su uključeni svi gradski sportski savezi koji imaju zaposlene trenere.

Vjerujemo da smo s ovom edicijom stvorili pretpostavke za formalno uređivanje poslova trenera kao vrlo vrijedne struke, osobe koja radi s našim najmlađim polaznicima, koji ih odgajaju u buduće kvalitetne članove društva ali i buduće šampione, kojima će se ponositi cijela nacija.

Želja nam je da studiji predstavimo i približimo javnosti na promociji kojoj bi trebali nazočiti vodeći ljudi zagrebačkog i hrvatskog sporta, uvaženi sportski treneri i djelatnici, predstavnici zagrebačkog i ljubljanskog sveučilišta, kao i predstavnici Sportskog saveza Grada Zagreba i Kineziološkog fakulteta, partnera u ovoj vrijednoj studiji.

Nadamo se da ćete se i Vi odazvati našem pozivu, a za proslijeđivanje ove pozivnice županijskim sportskim zajednicama unaprijed zahvaljujemo.

S poštovanjem,

Višnja Uradin Brajdić
Voditelj za komunikacije, posebne programe i odnose s javnošću

Sportski savez Grada Zagreba
Savska cesta 137
HR – Zagreb, 10000