Mjere sigurnosti na sportskim natjecanjima (MUP/RH)

Poštovani,

putem Hrvatskog olimpijskog odbora – Ureda za nacionalne sportske saveze dana 01. prosinca 2015. godine, Hrvatski galopski savez zaprimio je predmetnu obavijest od nadležnog Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije, Uprave policije – Premet: „Mjere sigurnosti na sportskim natjecanjima“ Broj: 511-01-51/1-430/240-15. KM od Zagreb, 25.11.2015. godine s obzirom na posljedice nakon tragičnog terorističkog čina u Parizu, Republici Francuskoj.

Sukladno zaprimljenom i s obzirom na ozbiljnost dostavljamo Vam na znanje prepisku navedene obavijesti koju potpisuje načelnik gospodin Krunoslav Borovec:

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova gospodin Ranko Ostojić i glavni ravnatelj policije gospodin Vlado Dominić, već ranije javno su iznijeli podatak da je nakon navedenog terorističkog čina stupanj sigurnosti u Republici Hrvatskoj podignut na višu razinu.

U odnosu na podignuti stupanj sigurnosti u državi, kao i na činjenicu da su sportski klubovi organizatori sportskih natjecanja koji moraju poduzimati cijeli niz mjera radi sigurnosti navijača, predstavnika medija i svih drugih službenih osoba, a posebno samih natjecateljskih ekipa, jednako tako isti moraju provjeriti i poduzimati sljedeće mjere za sportska natjecanja i objekte na kojima se ista održavaju:

1).          Dodatno provjeriti sustav razglasa i upute koje u slučaju evakuacije putem istog treba izdavati gledateljima i svim osobama zatečenim na sportskom objektu.

2).          Poduzeti dodatne mjere kontinuiranog pregleda vanjskog perimetra sportskog objekta – parkinga, prilaznih putova, a posebno prostore ispred ulaza na tribine.

3).          Dodatno vršiti pregled prostora uokolo terena za natjecanje i sam teren za natjecanje u odnosu na bilo koju promjenu koja je moguća, a posebno kada su u pitanju objekti – stvari koje mogu biti pogodne za nanošenje ozljeda ili se radi o predmetima sumnjivog sadržaja.

4).          Organizacije natjecanja:

  • ovlaštene osobe – zaštitari i redari moraju biti upoznati sa svojim ovlastima u odnosu na gledatelje te biti dodatno angažirani u provođenju površinskog pregleda gledatelja u cilju sprječavanja unosa eksplozivnih i drugih opasnih predmeta.
  • ponoviti upute navijačima o nedopuštenim sredstvima i pripremiti natjecanje na način da je moguće oduzimati stvari i odlagati predmete te sa zaštitarskom službom jasno definirati postupke za privremeno oduzimanje predmeta uz izdavanje potvrde o oduzimanju predmeta.

5).          Dodatne organizacijske mjere:

  • odgovorne osobe ispred sportskih klubova trebaju pristupiti ponovnoj izradi prosudba sigurnosti za sportske objekte – postojeću prosudbu je potrebno revidirati u odnosu na stanje infrastrukture i u skladu s uputama Ministarstva unutarnjih poslova.
  • sportski klubovi trebaju zatražiti sastanak s nadležnom policijskom upravom radi analize postupka evakuacije, prosudbe sigurnosti, planova organizacije, planova evakuacije i drugih akata kojima su regulirani poslovi sigurnosti i zaštite na sportskim natjecanjima.

Napominjemo kako je suradnja s Ministarstvom unutarnjih poslova u vidu pripreme potrebne dokumentacije i podizanja stanja sigurnosti ključna i ima za cilj od strane sportskih klubova – organizatora sportskih natjecanja ispuniti sve zakonom propisane mjere i radnje u poslovima sigurnosti i zaštite na svim sportskim natjecanjima.

Nastavno na gore navedeno, molimo Vas da o potrebi provedbe gore navedenih mjera sigurnosti obavijestite sve Nacionalne sportske saveza.

U skladu s navedenim mjerama Hrvatski galopski savez predmetu obavijest dostavlja na znanje i daljnje postupanje osobama ovlaštenim za zastupanje navedenih naslova ove predmetne obavijesti.

S poštovanjem,

tajnik Saveza
Marko Blažević