Mjesečni arhivi: veljača 2016.

POZIV – Skupština 27.02.2016.

Inicijativni Odbor H.G.S.-a – Članovi Saveza
Zagreb, 12.02.2016. godine

 

HRVATSKI GALOPSKI SAVEZ
Radoslava Cimermana 5, Zagreb

n/p. Zoran Gašpar, predsjednik
n/p. Marko Blažević, tajnik

n/p. Dostaviti na znanje svim članicama Skupštine

Predmet:         Poziv za Izvanrednu sjednicu Skupštine Hrvatskog galopskog saveza

P  O  Z  I  V

ZA IZVANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE

            Temeljem odredbi članka 17., stavka 3., Statuta Hrvatskog galopskog saveza, kao Inicijativni odbor (članovi Saveza) u sastavu KGK Oluja 95, GK Nin, KGK Alkar i GK Vreba sazivamo zasjedanje Izvanredne sjednice Skupštine Hrvatskog galopskog saveza koja će se održati dana, 27. veljače 2016. godine (subota) s početkom u 1100 sati, u prostorijama Alkarske ergele d.o.o., Put šumarije 3, Sinj, 21230 (u sklopu hipodroma Sinj).

            Za Izvanrednu sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći

            DNEVNI RED:

 1. Izbor radnog predsjedništva
 2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 3. Izbor članova komisije za verifikaciju mandata članova Skupštine Saveza
  3.1. Izvješće komisije za verifikaciju mandata članova Skupštine Saveza
 4. Izmjena postojećeg Statuta Saveza s pripremljenim prijedlogom Statuta u skladu s Zakonom o udrugama Republike Hrvatske (Narodne Novine broj 74/2014)
 5. Izvješće predsjednika Zorana Gašpara za mandatno razdoblje 30.09.2011. do 30.09.2015.
 6. Izvješće Nadzornog odbora Saveza za mandatno razdoblje od 30.09.2011. do 30.09.2015.
 7. Razrješenje predsjednika Saveza
 8. Razrješenje članova Izvršnog odbora Saveza
 9. Razrješenje članova Nadzornog odbora Saveza
 10. Izbor i imenovanje predsjednika Saveza
 11. Izbor i imenovanje članova Izvršnog odbora Saveza
 12. Izbor i imenovanje glavnog tajnika Saveza
 13. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Saveza
 14. Izbor i imenovanje članova Stegovne komisije Saveza
 15. Izbor i imenovanje Likvidatora Saveza
 16. Izvješće GK Grič i KGK Alkar o organiziram i izvedenim utrkama u 2015. godini
 17. Razno

Pisani Poziv poslan putem redovne pošte na adrese udruga dana 12.02.2016. godine u skladu sa člankom 17., stavkom 4., Statuta Hrvatskog galopskog saveza 16 (šesnaest) dana prije dana održavanja navedene Izvanredne sjednice Skupštine.

Prijedlog Statuta HGS

Poštovani predsjednici i tajnici galopskih i konjičko galopskih klubova članova Hrvatskog galopskog saveza, niže možete preuzeti finalnu verziju prijedloga Statuta Hrvatskog galopskog saveza usklađenog s Zakonom o udrugama Republike Hrvatske (Narodne Novine broj 74/2014) koji je pripremljen za izvanrednu sjednicu Skupštine Hrvatskog galopskog saveza koja će se održati dana 27. veljače 2016. godine s početkom u 11:00 sati u prostorijama Alkarske ergele d.o.o., Put šumarije 3, Sinj 21230 koja se nalazi u sklopu hipodroma Sinj.

Pisani Poziv biti će dostavljen svim članicama Skupštine Hrvatskog galopskog saveza u skladu s člankom 17., stavkom 4., Statuta Saveza.

Sazivatelj Izvanredne sjednice Skupštine Saveza su članovi Skupštine u skladu s člankom 17., stavkom 3., Statuta Saveza.

Statut HGS – 2016 NN 74-2014

Croatian Stud Book 2013-2015

CROSB

Dana 01. veljače 2016. godine Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA) nakon četiri godine objavila je Matičnu knjigu engleskog punokrvnjaka Republike Hrvatske – Volumen 3; 2013-2015. Svakako moramo napomenuti kako navedena Agencija do ove objave nije objavila ni jednu dopunu za protekle godine iako je to predviđeno člankom 17., stavkom 1., Pravilnika o vođenju matične evidencije konja pasmine engleski punokrvnjak u Republici Hrvatskoj citat: “Matična knjiga engleskih punokrvnih konja Republike Hrvatske izdaje se najkasnije svake četiri godine uz dopune svake godine”.

Nadamo se da će Hrvatska poljoprivredna agencija znati uvažiti kritiku i prijedlog Hrvatskog galopskog saveza u vezi navedene knjige, te se nadamo da će tiskani primjerak ove vrijedne stručne literature dobiti svi vlasnici i uzgajivači konja pasmine engleski punokrvnjak, kakva je praksa bila i do sada.

Isto tako nadamo se da će uskoro biti objavljena i Matična knjiga arapskih konja, te Matična knjiga WAHO Arapskih konja, koje su zadnji puta objavljivane 2005., i 2008. godine od strane Hrvatskog stočarskog centra (HSC) i Hrvatskog centra za konjogojstvo – Državne ergele Lipik (HCK-DEL).

CROSB Vol. 3; 2013-2015