POZIV – Skupština 27.02.2016.

Inicijativni Odbor H.G.S.-a – Članovi Saveza
Zagreb, 12.02.2016. godine

 

HRVATSKI GALOPSKI SAVEZ
Radoslava Cimermana 5, Zagreb

n/p. Zoran Gašpar, predsjednik
n/p. Marko Blažević, tajnik

n/p. Dostaviti na znanje svim članicama Skupštine

Predmet:         Poziv za Izvanrednu sjednicu Skupštine Hrvatskog galopskog saveza

P  O  Z  I  V

ZA IZVANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE

            Temeljem odredbi članka 17., stavka 3., Statuta Hrvatskog galopskog saveza, kao Inicijativni odbor (članovi Saveza) u sastavu KGK Oluja 95, GK Nin, KGK Alkar i GK Vreba sazivamo zasjedanje Izvanredne sjednice Skupštine Hrvatskog galopskog saveza koja će se održati dana, 27. veljače 2016. godine (subota) s početkom u 1100 sati, u prostorijama Alkarske ergele d.o.o., Put šumarije 3, Sinj, 21230 (u sklopu hipodroma Sinj).

            Za Izvanrednu sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći

            DNEVNI RED:

 1. Izbor radnog predsjedništva
 2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 3. Izbor članova komisije za verifikaciju mandata članova Skupštine Saveza
  3.1. Izvješće komisije za verifikaciju mandata članova Skupštine Saveza
 4. Izmjena postojećeg Statuta Saveza s pripremljenim prijedlogom Statuta u skladu s Zakonom o udrugama Republike Hrvatske (Narodne Novine broj 74/2014)
 5. Izvješće predsjednika Zorana Gašpara za mandatno razdoblje 30.09.2011. do 30.09.2015.
 6. Izvješće Nadzornog odbora Saveza za mandatno razdoblje od 30.09.2011. do 30.09.2015.
 7. Razrješenje predsjednika Saveza
 8. Razrješenje članova Izvršnog odbora Saveza
 9. Razrješenje članova Nadzornog odbora Saveza
 10. Izbor i imenovanje predsjednika Saveza
 11. Izbor i imenovanje članova Izvršnog odbora Saveza
 12. Izbor i imenovanje glavnog tajnika Saveza
 13. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Saveza
 14. Izbor i imenovanje članova Stegovne komisije Saveza
 15. Izbor i imenovanje Likvidatora Saveza
 16. Izvješće GK Grič i KGK Alkar o organiziram i izvedenim utrkama u 2015. godini
 17. Razno

Pisani Poziv poslan putem redovne pošte na adrese udruga dana 12.02.2016. godine u skladu sa člankom 17., stavkom 4., Statuta Hrvatskog galopskog saveza 16 (šesnaest) dana prije dana održavanja navedene Izvanredne sjednice Skupštine.