Cjenik – Licenciranje

Dana 23. veljače 2017. godine na održanoj II. sjednici Izvršnog odbora Hrvatskog galopskog saveza pod točkom 3. Dnevnog reda donesena je odluka o cijenama usluga koje proizlaze iz cjenika Hrvatskog galopskog saveza.

Članovi klubova – članica Saveza ostvaruju popust od 50% na sve usluge koje proizlaze iz cjenika Saveza na način da će ovlaštena osoba kluba – članice Saveza (tajnik ili predsjednik) dostaviti glavnom tajniku Saveza izvadak iz Registra članova kluba – članice Saveza prilikom podnošenja zahtjeva za licenciranje.

Izvršni odbor je stava da se strogo zabranjuje izdavanje bilo kakvih usluga koje proizlaze iz cjenika Hrvatskog galopskog saveza bez prethodno pisane narudžbenice, predračuna, potvrde o uplati.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 08.04.2017. godine, a svi konji za koje vlasnici podnesu zahtjev moraju biti registirani u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ), Središnjem registru kopitara (SRK), Matičnoj knjizi engleskog punokrvnjaka (CRO Stud Book) za čiju je provedbu zadužena Hrvatska poljoprivredna agencija, Odjel konjogojstva (HPA).

Klubovi – članovi Saveza na dan 21. ožujka 2017. godine čiji članovi ostvaruju pravo od 50% popusta na usluge koje proizlaze iz cjenika Saveza su: 1). Konjičko galopski klub „ALKAR“ – Sinj, 2). Galopski klub „GRIČ“, 3). Galopski klub „NIN“, 4). Konjički galopski klub „OLUJA’95“ Polača, 5). Konjičko galopski klub „PIKET“, 6). Konjičko galopski klub „ALKAR – 1968“ Sinj.

* Cjenik usluga Saveza

* Formulari za licenciranje (konji, vlasnici, treneri)

* Narudžbenica – HGS – 2017. godina

Zahtjevi za licenciranje s priloženim dokumentima dostavljaju se isključivo putem proporučene pošte na adresu: Hrvatski galopski savez, Doverska 10, Split 21000 kako bih isti odmah po primitku bili obrađeni.

IBAN broj: HR64 2360000 1102571834, Zagrebačka banka
Model: HR00
Poziv na broj primatelja: navesti broj OIB-a