Obavijest – Polača (12.08.2017.)

Utrke predviđene planom i program za 2017. godinu na hipodromu Ravni kotari u Polači – 12.08.2017. zbog nastalih izvanrednih situacija na terenu, a u skladu s odlukom organizatora neće se održati.