LEPTOSPIROZA

Dana 09. ožujka 2018. godine, Savez je zaprimio službeni odgovor Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane (Klasa: 322-02/18-01/23, Ur.broj: 525-10/0547-18-2 od 07.03.2018.) u vezi naređene mjere kontrole “Leptospiroze” kod kopitara.

Zaključak: kopitari koji dolaze u Republiku Hrvatsku na natjecanja nisu potrebni biti kontrolirani na “Leptospirozu”.

Službeni odgovor možete pročitati:  LEPTOSPIROZA – odgovor