Međunarodne galopske utrke, Hipodrom Zagreb 27.10.2018. godine – REZULTATI

I. MEĐUNARODNA GALOPSKA UTRKA, Arapski konji, 1800m, 3 godine i stariji  
3 Groszek (PL)   Miloš Milojević   1/4      
  vlasnik: Miroslav Kinčl; trener: Dubravka Prekrat          
1 Timur (HR)   Lana Marjanović, uč. 2/4      
2 Elenita (HR)   Ismail Niazi Karani   3/4      
4 Khalil P (SVN)   Žan Sovan, am.   4/4      
                     
II. MEĐUNARODNA GALOPSKA UTRKA, Engleski punokrvni konji, 1200m, 2 godine  
4 Thunderstruck (CRO) Zsolt Meszaros   1/3      
  vlasnik: Stable SC. GS., trener: Miroslav Jovanović        
1 Sophorson (CRO)   Ismail Niazi Karani   2/3      
3 Queen Of Song (CRO) Miloš Milojević   3/3      
2 Melyson (CRO)         NS      
                     
III. MEĐUNARODNA GALOPSKA UTRKA, Engleski punokrvni konji, 1400m, 3 godine i stariji
1 Mr Dragon (IRE)   Jozef Parigal   1/4      
  vlasnik: Stipe Bogdan; trener: Darko Pavić          
2 Olatist (SVN)   Žan Sovan, am.   2/4      
3 Kiki (CRO)   Miloš Milojević   3/4      
4 Sade (CRO)   Zsolt Meszaros   4/4      
2 Atos (SRB)         NS      
                     
IV. MEĐUNARODNA GALOPSKA UTRKA, Engleski punokrvni konji, 2000m, 3 godine i stariji
1 Kostjukov (SRB)   Ismail Niazi Karani   1/3      
  vlasnik: Stable SC. GS., trener: Miroslav Jovanović        
3 Amfi (HUN)   Miloš Milojević   2/3      
5 Venice Queen (CRO) Zsolt Meszaros   3/3      
2 Kalandor (AUT)         NS      
4 Paton Sur (SRB)       NS      

27.10.2018. – Zagreb – REZULTATI – 1. Arapski konji, 1800m, 3 god i st

27.10.2018. – Zagreb – REZULTATI – 2. Engleski punokrvni konji, 1200m, 2 god

27.10.2018. – Zagreb – REZULTATI – 3. Engleski punokrvni konji, 1400m, 3 god i st

27.10.2018. – Zagreb – REZULTATI – 4. Engleski punokrvni konji, 2000m, 3 god i st

 

V. OBLIK I SADRŽAJ PRIGOVORA

Članak 9., Disciplinskog pravilnika Hrvatskog galopskog saveza
(1) Prigovor mora biti dostavljen u pisanom obliku najkasnije 15 dana od nastanka prekršaja, osim prigovora izjavljenih na trkačem danu koji se upisuje u zapisnik.

(2) Prigovor mora sadržavati:

  • ime, prezime, adresu onoga koji ulaže prigovor
  • sadržaj prigovora
  • obrazloženje
  • dokaze u prilogu (materijalne dokaze i pisana ili usmena svjedočanstva)
  • datum sastavljanja prigovora
  • potpis osobe koja ulaže prigovor

(3) Prigovor koji se sadrži sve gore navedeno moguće je odbaciti kao neosnovan.