VAŽNO!! – Zakon o uzgoju domaćih životinja

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je dana 20.12.2018. godine stupio na snagu Zakon o uzgoju domaćih životinja objavom u Narodnim Novinama broj 115/2018 (Klasa: 011-01/18-01/116, Urbroj: 71-06-01/1-18-2).

Glavni tajnik Saveza
Marko Blažević

Bitne odredbe Zakona za konjičke klubove članove Nacionalnih sportskih saveza te hipodrome:

1. Bitne odredbe Zakona o uzgoju domaćih životinja 2018

2. Zakon o uzgoju domaćih životinja