Registracija i licenciranje za 2019. godinu

  1. KONJ

1.1.        ZAHTJEV za upis/produljenje licence za konje (vlastoručno potpisan od vlasnika)
1.2.        Fotokopija putovnice
1.3.        Potvrda o vlasništvu
1.4.        Potvrda o uplati
Napomena: ukoliko se radi o konju koji je već registriran i licencirani pri Savezu za istog nema potrebe dostavljati Opisnu listu, RCN i Racing performance kao ni Izvozni certifikat.

Cijena registracije i godišnje licence iznosi = 520,00 Kuna

  1. TRENER

2.1.        ZAHTJEV za upis/produljenje licence za trenera (vlastoručno potpisan od trenera)
2.2.        Fotokopija osobne iskaznice (obije strane)
2.3.        Popis konja u treningu (vlastoručno potpisan od trenera)
2.4.        Fotokopija članske iskaznice (ako je član nekog od registriranih GK ili KGK)
2.5.        Fotografija dim. 3,5×4,5 cm komada 2
2.6         Potvrda o uplati

Cijena registracije i godišnje licence iznosi = 260,00 Kuna

  1. BOJE DRESA (vlasnik)

3.1.        ZAHTJEV za upis/produljenje licence za boje dresa (vlastoručno potpisan od vlasnika)
3.2.      Fotokopija osobne iskaznice za privatne osobe ili fotokopija Rješenja o registraciji za sve         pravne osobe
3.3.        Opisna lista izgleda boja dresa
3.4.        Potvrda o uplati

Cijena registracije i godišnje licence iznosi = 260,00 Kuna

Sve uplate vrše se putem žiro-računa Saveza:
HRVATSKI GALOPSKI SAVEZ
Radoslava Cimermana 5
HR – Zagreb, 10000
IBAN broj: HR64 23600001102571834, Zagrebačka banka d.d.
Swift/Bic: ZABAHR2X
 

Po prikupljenoj i objedinjenoj potrebnoj dokumentaciji istu predajete na obradu u Savez u skladu s dogovorom s glavnim tajnikom osobno ili putem pošte. Od dana službenog zaprimanja započinju teći svi rokovi u skladu s protokolom upisa registracije i licenciranja od 31 dan u skladu s Međunarodnim pravilnikom te Direktivom IFHA-e, a koja je na snazi od 01.03.2019. godine za sve članice i pridružene članice.

* 50% popusta na licence ostvaruju vlasnici i treneri koji su članovi GK i/ili KGK, a koji su punopravni članovi Saveza i ispunjavaju sva prava o obveze u skladu s Statutom Saveza. Dokaz o članstvu u GK ili KGK dokaziva se potvrdom o statusu članstva koji izdaje matični GK ili KGK. Pravo na ostvarivanje popusta može odbiti podnositelju ako njegov matični GK i/ili KGK ne ispunjava redovne godišnje obaveze prema Savezu (npr. neplaćena godišnja članarina i sl.).

* 50% popusta na licence ne mogu ostvariti vlasnici i treneri koji su članovi GK i/ili KGK, a koji posjeduju ne podmirene stavke tj. dugovanje prema Savezu, na dan podnošenja zahtjeva za registraciju ili licenciranje.

01 – Konj (obrazac)

02 – Trener (obrazac)

03 – Boje dresa (obrazac)