Mjesečni arhivi: ožujak 2020.

PROPUSNICA za hranjenje životinja

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske postupajući po žurnom zahtjevu Hrvatskog galopskog saveza (Ur.broj: 08-03/2020 od 23.03.2020.) iznašao je rješenje i način da svi vlasnici, treneri i drugi hranitelji životinja od Stožera civilne zaštite mogu ishodovati PROPUSNICU za napuštanje svog mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj u svrhu hranjenja životinja.

Za izdavanje PROPUSNICE u svrhu hranjenja životinja potrebno se je obratiti u Stožer civilne zaštite mjesta iz kojeg dolazite.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske jučer je donio  Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

  • Stožeri civilne zaštite daju propusnice iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština te ih izdaju maksimalno restriktivno u doista nužnim slučajevima (nužnim slučajem smatra se i kupnja hrane i hranjenje životinja).
  • Pravne osobe koje izdaju propusnice trebaju izraditi procjenu nužno potrebnog osoblja i propusnice izdaju samo osobama koje su neophodno potrebne za obavljanje poslova i djelatnosti za funkcioniranje zajednice.
  • Izabrani liječnici obiteljske medicine trebaju organizirati izdavanje propusnica, kad je to moguće temeljem medicinske dokumentacije, elektronskim putem ili drugim primjerenim putem bez socijalnog kontakta.
  • Izdavanje propusnica treba organizirati elektronskim putem ili drugim primjernim putem bez socijalnog kontakta kad god je to moguće.

VAŽNO!! • COVID-19 (Korona virus) Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (”Narodne Novine”, broj: 32/2020 od 19.03.2020.)

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (”Narodne Novine”, broj: 82/2015., 118/2018., 31/2020) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, dana 19. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU

O PRIVREMENOJ ZABRANI PRELASKA PREKO GRANIČNIH PRIJELAZA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Ovom Odlukom se, radi zaštite pučanstva Republike Hrvatske od bolesti COVID-19, privremeno zabranjuje, odnosno ograničava prelazak osoba preko svih graničnih prijelaza Republike Hrvatske.

Hrvatskim državljanima omogućit će se povratak u Republiku Hrvatsku, odnosno odlazak u zemlju u kojoj rade i borave uz primjenu uputa i mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: HZJZ).

Povratak u matične države omogućit će se građanima država članica Europske unije odnosno države članice schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom području kao i članovima njihovih obitelji, te državljanima trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize.

Interes Republike Hrvatske za ulazak u Republiku Hrvatsku osoba iz stavka 3. ove točke potvrđuju čelnici ministarstava sukladno propisanom djelokrugu u iznimnim slučajevima. Na te osobe obvezno se primjenjuju upute i mjere koje donosi HZJZ.

II.

Izuzeci od primjene ove Odluke odnose se na:

–          zdravstvene djelatnike, zdravstvene istraživače i suradnike, stručnjake za skrb o starijima te osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje

–          prekogranične radnike

–          prijevoznike robe i drugo prometno osoblje u mjeri u kojoj je to potrebno

–         diplomate, policijske službenike u obavljanju svojih poslova, službe i timove Civilne zaštite, osoblje međunarodnih organizacija i međunarodno vojno osoblje u obavljanju svojih funkcija

–          putnike u tranzitu.

Na navedene izuzetke primjenjuju se upute i mjere koje donosi HZJZ.

III.

Ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se 30 dana.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-2
Zagreb, 19. ožujka 2020.

Objavljeno u službenom glasilu Republike Hrvatske, ”Narodne Novine”, broj: 32/2020 od 19.03.2020. godine.

Objavu u cijelosti možete pogledati i preuzeti klikom na link

VAŽNO!! • COVID-19 (Korona virus) Odluka o mjerama ograničenja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanju sportskih i kulturnih događaja (”Narodne Novine”, broj: 32/2020 od 19.03.2020.)

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (”Narodne Novine”, broj: 82/2015., 118/2018., 31/2020.) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 19. ožujka 2020. godine, donosi

O D L U K U
O MJERAMA OGRANIČAVANJA DRUŠTVENIH OKUPLJANJA, RADA U TRGOVINI, USLUŽNIH DJLATNOSTI I ODRŽAVANJU SPORTSKIH I KULTURNIH DOGAĐANJA

I.

S obzirom na put prijenosa bolesti COVID-19 sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne su strogo se pridržavati protuepidemijskih mjera i stroge mjere socijalnog distanciranja iz ove Odluke u trajanju od 30 dana od dana donošenje Odluke.

II.

Stroga mjera socijalnog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje 2 (dva) metra u zatvorenom prostoru i 1 (jedan) metar na otvorenom prostoru.

III.

Protuepidemijske mjere koje se nalažu ovom Odlukom su:

  • Obustava svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga te obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-1
Zagreb, 19. ožujka 2020.

Objavljeno u službenom glasilu Republike Hrvatske, ”Narodne Novine”, broj: 32/2020 od 19.03.2020. godine.

Objavu u cijelosti možete pogledati i preuzeti klikom na link

 

VAŽNO!! • COVID-19 (Korona virus)

Izvršni odbor Hrvatskog galopskog saveza, postupajući po naputku Nacionalnog stožera civilne zaštite, HZJZ, SDuŠ i HOO NSS zbog ”Korona virusa” (COVID-19 / SARS-CoV-2) donosi sljedeću privremenu mjeru koja stupa na snagu s danom donošenja 12.03.2020. godine:

  1. Otkazuju se sva Međunarodna natjecanja kojima je domaćin Republika Hrvatska, kao i sva Nacionalna športska natjecanja svih razina u nadležnosti HGS-a,
  2. Treneri i vlasnici otkazati sva putovanja na Međunarodna i Nacionalna športska natjecanja, a posebno u područja koja su definirana kao područja ugroze
  3. Za treninge se daje preporuka pridržavanja svih higijenskih i sigurnosnih uputa Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu kako bi se odvijali u što sigurnijim uvjetima po zdravlje športaša. (https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/)

Hrvatski galopski savez kao Nacionalni sportski savez u Republici Hrvatskoj u suradnji s Nacionalnim stožerom za civilnu zaštitu, HZJZ, SDuŠ i HOO NSS pratit će sva događanja te sukladno tome obavještavati i donositi daljnje upute.

Predsjednik Saveza
Tvrtko Mikulić