VAŽNO!! • COVID-19 (Korona virus) Odluka o mjerama ograničenja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanju sportskih i kulturnih događaja (”Narodne Novine”, broj: 32/2020 od 19.03.2020.)

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (”Narodne Novine”, broj: 82/2015., 118/2018., 31/2020.) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 19. ožujka 2020. godine, donosi

O D L U K U
O MJERAMA OGRANIČAVANJA DRUŠTVENIH OKUPLJANJA, RADA U TRGOVINI, USLUŽNIH DJLATNOSTI I ODRŽAVANJU SPORTSKIH I KULTURNIH DOGAĐANJA

I.

S obzirom na put prijenosa bolesti COVID-19 sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne su strogo se pridržavati protuepidemijskih mjera i stroge mjere socijalnog distanciranja iz ove Odluke u trajanju od 30 dana od dana donošenje Odluke.

II.

Stroga mjera socijalnog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje 2 (dva) metra u zatvorenom prostoru i 1 (jedan) metar na otvorenom prostoru.

III.

Protuepidemijske mjere koje se nalažu ovom Odlukom su:

  • Obustava svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga te obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-1
Zagreb, 19. ožujka 2020.

Objavljeno u službenom glasilu Republike Hrvatske, ”Narodne Novine”, broj: 32/2020 od 19.03.2020. godine.

Objavu u cijelosti možete pogledati i preuzeti klikom na link