Poziv za dostavljanje kandidature za predsjednika (Ur.broj: 21-08/2020 od 31.08.2020.)

Rok za dostavu kandidatura glavnom tajniku Saveza je (subota) 12.09.2020. godine do 23:59 sati putem službenog e-maila Saveza, secretary.crogallop@gmail.com