Povjerenik za informiranje / Zaštita osobnih podataka

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne Novine”, broj: 25/13., 85/15.), Povjerenik za informiranje Hrvatskog galopskog saveza je Marko Blažević, glavni tajnik Saveza.

Postupak predaje zahtjeva za pristup informacija obavlja se putem preporučene pošte “R” ili preporučene pošte s povratnicom “R+AR” na adresu sjedišta Saveza:

HRVATSKI GALOPSKI SAVEZ
Radoslava Cimermana 5
HR – Zagreb, 10000

ili

secretary.crogallop.com.hr

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te sukladno Zakonu o  provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne Novine”, broj: 42/18.), objavljuju se službeni kontakti službenika za zaštitu osobnih podataka Hrvatskog galopskog saveza:

HRVATSKI GALOPSKI SAVEZ
Marko Blažević, glavni tajnik Saveza

secretary.crogallop@gmail.com