VAŽNA OBAVJEST!!! postupak registracije i licenciranja za 2021. godinu

Vlasnici i treneri koji planiranu nastupati s svojim registriranim kopitarima u galopskim utrkama, trebaju 30 dana prije dana održavanja utrke podnijeti Savezu zahtjev za registraciju i licenciranje za 2021. godinu, a odnosi se na vlasnike, trenere i registrirane kopitare.

Npr. ukoliko planirate s svojim registriranim kopitarom nastupiti u Zagrebu 05.04.2021. godine, zahtjev za registraciju i licenciranje potrebno je dostaviti Savezu zaključno s 05.03.2021. godine do 23:59 sati putem preporučene pošte na adresu Saveza.

Zahtjevi za registraciju i licenciranje dostavljaju se isključivo putem preporučene pošte na adresu Saveza:

HRVATSKI GALOPSKI SAVEZ
Radoslava Cimermana 5
HR – Zagreb, 10020

Formulare je potrebno popuniti, vlastoručno potpisati za privatne osobe, dok je za pravne osobe formulare potrebno vlastoručno potpisati od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjeriti službenim pečatom.

Valjani zahtjevi za registraciju i licenciranje su isključivo potpuno zaprimljeni, a što sačinjava formular za registraciju ili licenciranje, ovjera vlastoručnim potpisom i pečatom, priloženi svi traženi preslici dokumentacije.

Datum registracije i licenciranja smatra se datum zaprimljene i evidentiranje uplate na račun Saveza, te se s navedenim datumom vrši unos u sustav Ministarstva turzima i sporta Republike Hrvatske, te od tog datuma počinje primjena svih prava i obveza registrirane i licencirane osobe.

Nepotpuna dokumentacija, neće biti uzeta u obradu, te će po primitku biti vraćena pošiljatelju na nadopunu.