Arhiva autora: crogallop_admin

Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o veterinarstvu („Narodne Novine“, broj: 82/13., 148/13., 115/18.), donijelo je

Naredbu o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini („Narodne Novine“, broj: 2/21.). Naredba stupa na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim Novinama, 08.01.2021. godine (Klasa: 322-01/20-01/252, Urbroj: 525-10/0541-20-1 od 22.12.2020.).

 

VAŽNA NAPOMENA

Kopitari s područja bedreničnog distrikta, Splitsko-dalmatinske županije, naselje Glavice (Općina Sinj) moraju biti cijepljeni protiv bedrenice jednom godišnje, sukladno uputi proizvođača cjepiva s time da između dva cijepljenja ne smije proteći više od 12 mjeseci.

Kopitare s područja bedreničnog distrikta dozvoljeno je odvoditi na pašu i premještati tek nakon što je od cijepljenja proteklo vrijeme potrebno za stvaranje imuniteta sukladno uputi proizvođača cjepiva.

Kopitari koji se dopremaju u prostor bedreničnog distrikta iz područja koja nisu bedrenični distrikti, moraju se cijepiti u roku od 15 dana od dana dopremanja te se smiju odvoditi na ispašu nakon što je od cijepljenja proteklo vrijeme potrebno za stvaranje imuniteta.

Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini

 

Novi IBAN broj poslovnog računa Saveza

Poštovana/i,
obavještavamo Vas kako je od 14.12.2020. godine poslovanje Hrvatskog galopskog saveza prešlo s Zagrebačke banke d.d. na Raiffeisenbank Austria d.d.

Novi IBAN broj poslovnog računa Saveza:

Broj računa: 1135183795
IBAN: HR6424840081135183795
Swift: RZBHHR2X

S iznimnim poštovanjem,

Glavni tajnik Saveza
Marko Blažević

Održana – I. sjednica Izvršnog odbora Saveza

Dana 09. listopada 2020. godine, predsjednica Saveza Diana Garifullina temeljem članka 46. Statuta Saveza, sazvala je I. sjednicu Izvršnog odbora Saveza koja se je i održala dana 29. listopada 2020. godine u 18:00 sati u Hotelu Amphora u Splitu, Šetalište pape Ivana Pavla II. 51.

Uz predsjednicu i članove Izvršnog odbora Saveza, na sjednici su bili prisutni i članovi Nadzornog odbora Saveza, Disciplinske komisije Saveza te Glavni tajnik Saveza.

Predsjednica Saveza, prisutnima je predstavila plan svog rada odnosno rad Saveza za mandatno razdoblje od 2020. do 2024. godine, s zaključkom na organizaciji i izvođenju galopskih utrka na hipodromima Zagreb, Sinj i Polača u skladu s uvjetima i mogućnostima koji budu na snazi u tom trenutku, u nadi da će pandemija COVID-19 u 2021. godini značajno popustiti kako bih se moglo krenuti u realizaciju natjecateljske sezone utrka s obzirom da je želja Saveza krenuti sezonu iz Zagreba s uskrsnog ponedjeljak 05.04.2021. godine.

Izvršni odbor Saveza, jednoglasno je usvojio prijedlog kalendara natjecanja za 2021. godinu, a koji se sastoji od 8 (osam) trkaćih dana:

 1. 05.04.2021. –              Hipodrom Zagreb
 2. 01.05.2021. –              Hipodrom Sinj                   (Trial Stakes)
                                                                                    (VI. Memorijal Ivica Glavan)
 3. 05.06.2021. –              Hipodrom Zagreb
 4. 03.07.2021. –              Hipodrom Zagreb             (XVIII. Hrvatski galopski Derby)
 5. 31.07.2021. –              Hipodrom Sinj                   (Dani Alke i Velike Gospe)
                                                                                    (VII. Memorijal Dr. Franje Tuđmana)
 6. 28.08.2021. –              Hipodrom Polača              (XVI. Kup Oluja’95)
 7. 18.09.2021. –              Hipodrom Zagreb             (St. Leger)
 8. 09.10.2021. –              Hipodrom Sinj

Izvršni odbor Saveza će propozicije natjecanja raspisivati 21 dan prije održavanja natjecanja u skladu s Statutom Saveza i Pravilnikom o organiziranju i izvođenju galopskih utrka Hrvatskog galopskog saveza, te će se iste objavljivati na službenoj web stranici Saveza; https://crogallop.com.hr.

Po završenoj sjednici Izvršnog odbora Saveza, konstituirani su Nadzorni odbor Saveza i Disciplinska komisija Saveza, na način da su između sebe članovi odbora izabrali predsjednika tijela u skladu s Statutom Saveza.

Povjerenik za informiranje / Zaštita osobnih podataka

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne Novine”, broj: 25/13., 85/15.), Povjerenik za informiranje Hrvatskog galopskog saveza je Marko Blažević, glavni tajnik Saveza.

Postupak predaje zahtjeva za pristup informacija obavlja se putem preporučene pošte “R” ili preporučene pošte s povratnicom “R+AR” na adresu sjedišta Saveza:

HRVATSKI GALOPSKI SAVEZ
Radoslava Cimermana 5
HR – Zagreb, 10000

ili

secretary.crogallop.com.hr

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te sukladno Zakonu o  provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne Novine”, broj: 42/18.), objavljuju se službeni kontakti službenika za zaštitu osobnih podataka Hrvatskog galopskog saveza:

HRVATSKI GALOPSKI SAVEZ
Marko Blažević, glavni tajnik Saveza

secretary.crogallop@gmail.com

Izborna sjednica Skupštine Saveza, Zagreb 19.09.2020. godine

Dana 19.09.2020. godine u Zagrebu, održana je redovita izborna sjednica Skupštine Hrvatskog galopskog saveza, na kojoj su prisustvovali izaslanici članica u Skupštini i to: Marijan Antić (GK „Grič“), Radoslav Bobanović (KGK „Oluja 95“ Polača), Stipe Bogdan (KGK „Piket“), Diana Garifullina (KGK „Sinj“), Ivan Ovanin (KGK „Jagodno“).

 

Kandidaturu za predsjednicu Saveza na temelju javnog poziva za dostavljanje kandidature podnio je Konjičko galopski klub „SINJ“ iz Sinja kao članica Saveza uz podršku Konjičko galopskog kluba „PIKET“ i Konjičko galopskog kluba „OLUJA 95“ Polača.

Na izbornoj sjednici Skupštine Saveza, na mandatno razdoblje izabrane su sljedeće osobe:

Predsjednica Saveza – Diana Garifullina (27.09.2020. – 27.09.2024.)

Izvršni odbor Saveza – Diana Garifullina, predsjednica i Boško Ramljak, Dujo Benja, Dr. sc. Radoslav Bobanović, Stipe Bogdan, Tvrtko Mikulić i Vlatko Bandalo članovi (27.09.2020. – 27.09.2024.).

Nadzorni odbor Saveza – Marina Cvitković, Dr. Miroslav Kinčl i Valentina Metikoš, članovi (27.09.2020. – 27.09.2024.).

Disciplinska komisija Saveza – Damir Romštajn, dipl. iur., Dr. Stjepan Šimundža, univ. mag. med. vet. i Marko Blažević članovi (27.09.2020. – 27.09.2024.).

Likvidator Saveza – Marko Blažević (27.09.2020. – do razrješenja).