Napomena: popunjeni obrazac (Zahtjev) zajedno s prilozima dostavlja se isključivo preporučenom poštom na adresu:

HRVATSKI GALOPSKI SAVEZ, ZAGREB, ULICA RADOSLAVA CIMERMANA 5.