VAŽNO!! • COVID-19 (Korona virus) Preporuka za trenine i športsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim športskim objektima

Poštovani,

Nastavno na Odluku o izmjeni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 koju je Nacionalni stožer civilne zaštite Republike Hrvatske u nedjelju, 10. svibnja 2020. godine, a kojom se omogućuje početak rada teretana, fitness i sportsko-rekreacijskih centara od 13. svibnja 2020. godine, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) donio je Preporuku za treninge i športsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim športskim objektima.

Navedenu Preporuku HZJZ možete pogledati na niže postavljenom web linku:

1. Preporuka za trenine i športsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim športskim objektima (HZJZ od 11.05.2020.)

VAŽNO!! • COVID-19 (Korona virus) Odluka o izmjeni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

Poštovani,

Nacionalni stožer civilne zaštite Republike Hrvatske u nedjelju, 10. svibnja 2020. godine, donio je Odluku o izmjeni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 kojom su ponovo dozvoljeni svi športski treninzi i to za sve uzrasne kategorije, te početak rada teretana, fitness i sportsko-rekreacijskih centara dozvoljava se od 13. svibnja 2020. godine odnosno bazena od 18. svibnja 2020. godine.

Sukladno navedenom, obavještavamo Vas kako nastavno na sve odluke Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu Republike Hrvatske, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) donosi preporuke kojih se potrebno pridržavati pri provođenju pojedine aktivnosti, pa je tako donesena Preporuka za treninge/pripremne utakmice i športsko-rekreativne aktivnosti na otvorenim športskim objektima tijekom epidemije COVID-19 koje se potrebno pridržavati prilikom provođenja treninga na otvorenim športskim objektima. Isto tako, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) uskoro će objaviti i preporuke za održavanje treninga u zatvorenim športskim objektima, kao i onih aktivnosti koje, sukladno Odluci, mogu početi s radom 13. svibnja 2020. godine odnosno 18. svibnja 2020.

Navedenu Odluku o izmjeni Odluke i Preporuku HZJZ možete pogledati na niže postavljenim web linkovima:

1. Odluka o izmjeni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti o održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

2. Preporuka za treninge/pripreme utakmnice i športsko-rekreativne aktivnosti na otvorenim športskim objektima tijekom epidemije COVID-19 (HZJZ od 10.05.2020.)

ZAKLJUČAK:

Održavanje sportskih događaja u koje se ubrajaju i galopske utrke koje su sportsko natjecanje na otvorenom, koja su obustavljena do daljnjega u skladu s točkom I. podtočkom 7. kao i općenito zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja više od 40 osoba na javnom mjestu u skladu s točkom I. podtočkom 1. Odluke o izmjeni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19. Odluka stupa na snagu 11. svibnja 2020. godine i objaviti će se u „Narodnim Novinama“, Klasa: 810-06/20-01/7, Ur.broj: 511-01-300-76, Zagreb 10. svibnja. 2020. godine.

PROPUSNICA za hranjenje životinja

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske postupajući po žurnom zahtjevu Hrvatskog galopskog saveza (Ur.broj: 08-03/2020 od 23.03.2020.) iznašao je rješenje i način da svi vlasnici, treneri i drugi hranitelji životinja od Stožera civilne zaštite mogu ishodovati PROPUSNICU za napuštanje svog mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj u svrhu hranjenja životinja.

Za izdavanje PROPUSNICE u svrhu hranjenja životinja potrebno se je obratiti u Stožer civilne zaštite mjesta iz kojeg dolazite.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske jučer je donio  Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

  • Stožeri civilne zaštite daju propusnice iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština te ih izdaju maksimalno restriktivno u doista nužnim slučajevima (nužnim slučajem smatra se i kupnja hrane i hranjenje životinja).
  • Pravne osobe koje izdaju propusnice trebaju izraditi procjenu nužno potrebnog osoblja i propusnice izdaju samo osobama koje su neophodno potrebne za obavljanje poslova i djelatnosti za funkcioniranje zajednice.
  • Izabrani liječnici obiteljske medicine trebaju organizirati izdavanje propusnica, kad je to moguće temeljem medicinske dokumentacije, elektronskim putem ili drugim primjerenim putem bez socijalnog kontakta.
  • Izdavanje propusnica treba organizirati elektronskim putem ili drugim primjernim putem bez socijalnog kontakta kad god je to moguće.

VAŽNO!! • COVID-19 (Korona virus) Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (”Narodne Novine”, broj: 32/2020 od 19.03.2020.)

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (”Narodne Novine”, broj: 82/2015., 118/2018., 31/2020) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, dana 19. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU

O PRIVREMENOJ ZABRANI PRELASKA PREKO GRANIČNIH PRIJELAZA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Ovom Odlukom se, radi zaštite pučanstva Republike Hrvatske od bolesti COVID-19, privremeno zabranjuje, odnosno ograničava prelazak osoba preko svih graničnih prijelaza Republike Hrvatske.

Hrvatskim državljanima omogućit će se povratak u Republiku Hrvatsku, odnosno odlazak u zemlju u kojoj rade i borave uz primjenu uputa i mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: HZJZ).

Povratak u matične države omogućit će se građanima država članica Europske unije odnosno države članice schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom području kao i članovima njihovih obitelji, te državljanima trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize.

Interes Republike Hrvatske za ulazak u Republiku Hrvatsku osoba iz stavka 3. ove točke potvrđuju čelnici ministarstava sukladno propisanom djelokrugu u iznimnim slučajevima. Na te osobe obvezno se primjenjuju upute i mjere koje donosi HZJZ.

II.

Izuzeci od primjene ove Odluke odnose se na:

–          zdravstvene djelatnike, zdravstvene istraživače i suradnike, stručnjake za skrb o starijima te osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje

–          prekogranične radnike

–          prijevoznike robe i drugo prometno osoblje u mjeri u kojoj je to potrebno

–         diplomate, policijske službenike u obavljanju svojih poslova, službe i timove Civilne zaštite, osoblje međunarodnih organizacija i međunarodno vojno osoblje u obavljanju svojih funkcija

–          putnike u tranzitu.

Na navedene izuzetke primjenjuju se upute i mjere koje donosi HZJZ.

III.

Ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se 30 dana.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-2
Zagreb, 19. ožujka 2020.

Objavljeno u službenom glasilu Republike Hrvatske, ”Narodne Novine”, broj: 32/2020 od 19.03.2020. godine.

Objavu u cijelosti možete pogledati i preuzeti klikom na link

VAŽNO!! • COVID-19 (Korona virus) Odluka o mjerama ograničenja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanju sportskih i kulturnih događaja (”Narodne Novine”, broj: 32/2020 od 19.03.2020.)

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (”Narodne Novine”, broj: 82/2015., 118/2018., 31/2020.) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 19. ožujka 2020. godine, donosi

O D L U K U
O MJERAMA OGRANIČAVANJA DRUŠTVENIH OKUPLJANJA, RADA U TRGOVINI, USLUŽNIH DJLATNOSTI I ODRŽAVANJU SPORTSKIH I KULTURNIH DOGAĐANJA

I.

S obzirom na put prijenosa bolesti COVID-19 sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne su strogo se pridržavati protuepidemijskih mjera i stroge mjere socijalnog distanciranja iz ove Odluke u trajanju od 30 dana od dana donošenje Odluke.

II.

Stroga mjera socijalnog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje 2 (dva) metra u zatvorenom prostoru i 1 (jedan) metar na otvorenom prostoru.

III.

Protuepidemijske mjere koje se nalažu ovom Odlukom su:

  • Obustava svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga te obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-1
Zagreb, 19. ožujka 2020.

Objavljeno u službenom glasilu Republike Hrvatske, ”Narodne Novine”, broj: 32/2020 od 19.03.2020. godine.

Objavu u cijelosti možete pogledati i preuzeti klikom na link

 

VAŽNO!! • COVID-19 (Korona virus)

Izvršni odbor Hrvatskog galopskog saveza, postupajući po naputku Nacionalnog stožera civilne zaštite, HZJZ, SDuŠ i HOO NSS zbog ”Korona virusa” (COVID-19 / SARS-CoV-2) donosi sljedeću privremenu mjeru koja stupa na snagu s danom donošenja 12.03.2020. godine:

  1. Otkazuju se sva Međunarodna natjecanja kojima je domaćin Republika Hrvatska, kao i sva Nacionalna športska natjecanja svih razina u nadležnosti HGS-a,
  2. Treneri i vlasnici otkazati sva putovanja na Međunarodna i Nacionalna športska natjecanja, a posebno u područja koja su definirana kao područja ugroze
  3. Za treninge se daje preporuka pridržavanja svih higijenskih i sigurnosnih uputa Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu kako bi se odvijali u što sigurnijim uvjetima po zdravlje športaša. (https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/)

Hrvatski galopski savez kao Nacionalni sportski savez u Republici Hrvatskoj u suradnji s Nacionalnim stožerom za civilnu zaštitu, HZJZ, SDuŠ i HOO NSS pratit će sva događanja te sukladno tome obavještavati i donositi daljnje upute.

Predsjednik Saveza
Tvrtko Mikulić

VAŽNO!! – Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine

Poštovani,
ovim putem Vas informiram kako je u ”Narodne Novine”, broj: 127/2019 objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini”.

Rok za podnošenje zahtjeva 31. siječanj 2020. godine.